PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

THANH TOÁN TRƯỚC KHI NHẬN HÀNG

Sau khi Meme 3D đã nhận được đơn hàng của quý khách và xác nhận được thông tin vận chuyển qua cuộc gọi thông qua số điện thoại được khách hàng cung cấp. Quý khách hàng sẽ phải chuyển khoản 100% giá trị đơn hàng ( bao gồm cả chi phí vận chuyển nếu đơn hàng có giá trị dưới 5 triệu đồng ) và được Meme 3D xác nhận là đã thanh toán thành công thì mới tiến hành giao hàng hoặc hỗ trợ lắp đặt ( nếu đã thanh toán tiền hỗ trợ lắp đặt )

THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG (COD)

Thanh toán khi nhận hàng chỉ áp dụng đối với những mặt hàng có giá trị dưới 2 triệu đồng. Khách hàng thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng.