filament đa dạng
1.600.000 
 • Kích thước: 140*60*22mm
 • Đầu vào: 24V 3A

Bambu Lab AMS Hub

 • Kích thước: 140*60*22mm
 • Đầu vào: 24V 3A
1.600.000 
11.200.000 
 • Khả năng đa màu/vật liệu
 • Giữ sợi nhựa luôn khô

Hệ thống vật liệu tự động Bambu Lab AMS

 • Khả năng đa màu/vật liệu
 • Giữ sợi nhựa luôn khô
11.200.000 
 • Nhỏ 60*48*72cm
 • Trung 72*65*73cm
 • Lớn 70*75*90cm

Lồng In Máy In 3D FDM

 • Nhỏ 60*48*72cm
 • Trung 72*65*73cm
 • Lớn 70*75*90cm
 • Công suất: 0,3 Watt.
 • Tốc độ quạt: 4000 / R

Máy Lọc Không Khí Mini Elegoo Cho Máy In Resin

 • Công suất: 0,3 Watt.
 • Tốc độ quạt: 4000 / R