Cảm Biến Cân Bàn Tự Động CR Touch Creality

1.000.000 

  • Không hoạt động đối với bo mạch 8 bit