Máy In 3D FDM Bamboo Lab X1 Carbon

38.000.000 

  • Hỗ trợ 16 màu
  • Gia tốc CoreXY 20 m/s²
  • Cân bàn kép tự động