Máy In 3D FDM Bambu Lab X1 Carbon

32.100.000 39.900.000 

  • Hỗ trợ 16 màu
  • Gia tốc CoreXY 20 m/s²
  • Cân bàn kép tự động