Máy Sấy Cuộn Nhựa In 3D Sunlu S2 Filament Dryer Box

  • LCD 4,6 inch
  • Tấm sưởi kép