Nhựa In 3D PLA Kingroon

  • Nguyên liệu tự nhiên
  • Không mùi, ngọt nhẹ