Nhựa In 3D PLA Silk Kingroon

  • Có mùi nhẹ
  • Không tạp chất