Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Thu thập thông tin cá nhân

Các loại thông tin mà website của Meme 3D thu thập bao gồm:

  • Họ và Tên
  • Số Điện Thoại
  • Địa Chỉ Của Bạn
  • Email

Tất cả các loại thông tin này khách hàng tự cung cấp cho chúng tôi thông qua các form và thông tin đặt hàng.

Mục đích thu thập thông tin

  • Cung cấp cho bên vận chuyển để dễ dàng xử lý đơn hàng trong quá trình vận chuyển đơn hàng của bạn
  • Chúng tôi sử dụng thông tin để dễ dàng trong việc hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm của Meme 3D ( chỉ hỗ trợ đối với những khách hàng mua sản phẩm thuộc danh mục máy in 3D )
  • Xử lý các vấn đề liên quan đến hoàn tiền và khiếu nại
  • Thông báo cho khách hàng những thông tin mới nhất của Meme 3D
  • Thực hiện các chương trình tiếp thị liên quan đến sản phẩm của Meme 3D

Bảo mật thông tin cá nhân

Meme 3D cam kết bảo mật thông tin của khách hàng và chỉ sử dụng trong nội dung được liệt kê trong chính sách bảo mật này.

Trong khuôn khổ chính sách này Meme 3D không tiết lộ thông tin cho bên thứ 3 mà không có sự đồng ý trước của khách hàng hoặc chúng tôi được yêu cầu như vậy theo quy định của pháp luật.