filament đa dạng
  • Camera CRCC-S7 HD 1080P
  • Không bao gồm thẻ nhớ

Bộ Camera HD Và Wifi Box Creality

  • Camera CRCC-S7 HD 1080P
  • Không bao gồm thẻ nhớ
  • Không hoạt động đối với bo mạch 8 bit

Cảm Biến Cân Bàn Tự Động CR Touch Creality

  • Không hoạt động đối với bo mạch 8 bit