filament đa dạng
1.200.000 1.900.000 
 • Tốc độ cao
 • Saturn 3, Mars 4

ACF Fep Elegoo Cho Saturn 3 Ultra (10.1 inch) và Mars 4 (7 inch)

 • Tốc độ cao
 • Saturn 3, Mars 4
Mã: N/A Danh mục: ,
1.200.000 1.900.000 
750.000 
 • 273x176x0,127mm
 • Giành Cho Saturn 2

Fep cho Saturn 2/3 (5 tấm – nfep/pfa fep)

 • 273x176x0,127mm
 • Giành Cho Saturn 2
Danh mục: ,
750.000 
550.000 
 • Mars 2, Mars 3, Mars 3 Pro
 • 146 * 195 *0,127mm

Fep cho Mars 3 pro (5 tấm – nfep/pfa fep)

 • Mars 2, Mars 3, Mars 3 Pro
 • 146 * 195 *0,127mm
Danh mục: ,
550.000 
220.000 790.000 
 • Chống dính, giảm lỗi
 • In tốc độ cao

Tấm ACF Fep Film

 • Chống dính, giảm lỗi
 • In tốc độ cao
Mã: N/A Danh mục: ,
220.000 790.000