Nhựa in 3D Resin Jamghe Surgical Guide 0.25L

1.000.000 

  • Tương thích sinh học cao
  • Màu sắc trong suốt