Nhựa in 3D Resin Jamghe Surgical Guide 0.5L

1.800.000 

  • Tương thích sinh học cao
  • Màu sắc trong suốt