Lồng In Máy In 3D FDM

  • Nhỏ 60*48*72cm
  • Trung 72*65*73cm
  • Lớn 70*75*90cm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

    Xem thêm thông số kỹ thuật
    Thông số kỹ thuật