Máy Quét 3D Phrozen Pop 2

  • Độ chính xác 0.05mm
  • Phạm vi chụp đơn 21x13cm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Tên Sản Phẩm: Phrozen Pop 2
  • Mã Sản Phẩm: P-M-POP2
Xem thêm thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
  • Tên Sản Phẩm: Phrozen Pop 2
  • Mã Sản Phẩm: P-M-POP2
  • Mã Sản Phẩm: P-M-POP2