Nhựa In 3D Resin Jamghe Flexible

750.000 1.400.000 

  • Chống rách, mòn, gấp
  • Hồi phục nhanh
  • Màu Đen