Nhựa in 3D Resin Jamghe Surgical Guide

1.800.000 

  • Tương thích sinh học cao
  • Màu sắc trong suốt