Bàn In Cho Máy In 3D Elegoo Saturn

  • Kính cường lực tích hợp
  • LCD đơn sắc 8,9 inch