Hệ thống vật liệu tự động Bambu Lab AMS

11.200.000 

  • Khả năng đa màu/vật liệu
  • Giữ sợi nhựa luôn khô
Thường được mua cùng
This item: Hệ thống vật liệu tự động Bambu Lab AMS
11.200.000 
11.200.000 
1.600.000