Bàn PEI Nam Châm Creality PEI Printing Plate Kit 235x235x2mm

  • Cho Ender 3 và Ender 5
  • Kích Thước 235x235x2mm