MÁY IN 3D RESIN ANYCUBIC M3 MAX 7K LCD 13.6″

  • Màn hình 13,6 “
  • Độ chính xác 7k
  • Khổ in 298 x 164 x 300