Neptune 3 Max Máy In 3D FDM

  • Khổ in: 420x420x500mm
  • Cân bàn tự động 63 điểm