DLP Elegoo Mars 4 Máy In 3D Resin 133x75x150mm

  • Công Nghệ DLP
  • Khổ In 133x75x150mm
  • Tuổi Thọ 20.000h