Máy In 3D RESIN Elegoo Mars 3 4K LCD 6.66″

8.500.000 

  • Khổ In 869*143*175mm
  • Màn Hình 2K

Cho phép đặt hàng trước