Máy In 3D RESIN Elegoo Mars 3 4K LCD 6.66″

  • Khổ In 869*143*175mm
  • Màn Hình 2K