MÁY IN 3D RESIN ELEGOO SATURN 8K LCD 10″

12.000.000 

  • Khổ in: 219 x 123 x 210 mm
  • Màn hình: 8K
  • Độ chính xác: 28,5 micron

Cho phép đặt hàng trước