MÁY IN 3D FDM ELEGOO NEPTUNE 3 PLUS 320x320x400

  • Khổ In 320x320x400
  • Cân Bàn 49 Điểm
  • 2 Thành Ràng  Trục Z