MÁY IN 3D FDM ELEGOO NEPTUNE 3 220x220x280mm

7.500.000 

  • Khổ in: 220x220x280 mm
  • Cân bàn 16 điểm
  • Đùn kim loại
  • Khuyến mãi

    Nhựa in 3D Pla Elegoo
  • Hết hàng