Nhựa In 3D Resin Elegoo Đổi Màu Thermochromic 1L

  • Nhựa chịu nhiệt
  • Đổi màu từ xám sang tím
  • Dòng máy 8k 4k lẫn 2k.