PLA Jamghe Nhựa Cuộn In 3D

189.000 567.000 

  • Không tạp chất
  • Không tắc nghẽn