PLA Jamghe Nhựa Cuộn In 3D Giả Đá

250.000 

  • Không tạp chất
  • Không tắc nghẽn