Resin sáp đúc nữ trang 3D Jamghe High Wax DLP (ewic3000a)

2.500.000