Nhựa In 3D PETG High Speed Jamghe

155.000 

  • Nhiệt độ in thấp
  • Tốc độ in nhanh hơn