Bàn In Cho Máy In 3D Elegoo Mars 2 Pro

  • Bề mặt phun cát
  • Nâng cấp vít ổ cắm hình lục giác