Hộp Sấy Cuộn Nhựa PLA Creality

  • Hỗ trợ cuộn nhựa 1kg
  • Kích thước: 27,1×23,7x10cm