Máy Sấy Resin Elegoo Mercury

  • 2 dải led 405nm
  • Tấm phản quang
  • Bàn xoay hấp thụ as