Máy Rửa Và Sấy Resin Mercury Plus V2

  • 16 chiếc LED UV 405nm
  • Công suất 48W