Máy In 3D FDM Cao Cấp Bambu Lab X1E

66.000.000 

  • Hỗ trợ 16 màu
  • Hệ thống lọc khí hạng nặng với màng lọc sơ cấp G3 + bộ lọc H12 HEPA
  • Buồng gia nhiệt chủ động