Nhựa In 3D Pla Elegoo Cuộn 1 KG 1.75 Xám

  • Tiết diện 1.75 mm
  • Tương thích cao
  • Không tắc nghẽn