Nhựa In 3D PLA Giả Gỗ Kingroon

  • Vân Giả Gỗ
  • Không Mùi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

    Xem thêm thông số kỹ thuật
    Thông số kỹ thuật