Nhựa In 3d Resin Elegoo 8K Rửa Nước Photopolymer 1l

550.000 

  • Dùng cho máy DLP/LCD